ILS
ILS | עב
אודות איתך מעכי

עמותת איתך מעכי – משפטניות למען צדק חברתי הוקמה בשנת 2001 על מנת להשמיע את קולן של נשים ה"שקופות", המופלות בשל מאפיינים חברתיים, גיאוגרפיים, לאומיים, אתניים וכלכלייים בחברה בישראל.


התפיסה של חברות העמותה היא כי על המשפט לכלול את זוויות המבט הייחודיות של נשים ממגוון הקבוצות בחברה ולהבטיח את נגישותן המלאה למימוש זכויותיהן. בתוך כך, מעניקה העמותה סיוע, ליווי וייצוג משפטי לנשים מכל הארץ, ללא עלות (בחינם) בתחומים מגוונים.


כחלק מחזונה, עמותת איתך מעכי פועלת לקידום שיח מגדרי רב תרבותי בקרב קהילות מזהויות מגוונות של נשים פלסטיניות, חרדיות, יוצאות אתיופיה, דוברות רוסית בתחומי תעסוקה רבים.


יחד עם הנשים מהקהילות השונות, פועלת העמותה לפיתוח מנהיגות, תוך יצירת מודלים קהילתיים חדשניים, אשר תורמים ליצירת פרוייקטים פמיניסטיים ייחודיים ופורצי דרך בתחום המשפט.


במסגרת עבודתה, העמותה מקדמת מדיניות רוחבית בכנסת, בבג"ץ, בבתי הדין לעבודה ובמשרדי הממשלה השונים וקצרה הישגים משמעותיים, אשר השפיעו על קבוצות נשים רבות ועל כלל הנשים.

פעילות נוספת מהעמותה